Σύνδεσμοι (Links)

Το Κέντρο Βιοστήριξη στο INTERNET

Το Κέντρο Φυσιοθεραπείας Βιοστήριξη στο YOU TUBE (biostirixi YouTube channel)

Το Κέντρο Φυσιοθεραπείας Βιοστήριξη στο FACEBOOK (biostirixi fan page)


Σύλλογοι

Παγκόσμιος Σύλλογος Φυσιοθεραπείας (World Confederation for Physical Therapy)

Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών

Αμερικανικός Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών (American Physical Therapy Association)


 

 

Ιστοσελίδες Φυσιοθεραπευτικού Ενδιαφέροντος

Ηλεκτρονικός Φυσιοθεραπευτής (Cyber PT)

Ρωτήστε τον Φυσιοθεραπευτή (Ask a PT - Forum)

KNEEguru (Θέματα και Πληροφορίες για το Γόνατο)

Ίδρυμα Αρθρίτιδας (Θέματα και Πληροφορίες για την Αρθρίτιδα)

Spine Universe (Θέματα και Πληροφορίες για Παθήσεις Αυχένα - Μέσης)


 

 

Θέματα Υγείας & Διατροφής

DietSecrets.gr (Θέματα Διαιτολογίας & Συμβουλές Σωστής Διατροφής )


Επιστημονικά Περιοδικά

Physical Therapy Journal (Publication of the APTA)

JOSPT - Journal of Orthopaedic and Sports Physical Therapy

Cardiopulmonary Physical Therapy Journal