Φυσικα Μέσα

Αναλόγως με την πάθηση της εκάστοτε περίπτωσης εφαρμόζονται τα ακόλουθα θεραπευτικά μέσα / τεχνικές:

 • Shockwave (Κρουστικά Κύματα / "Κρουστικό Υπέρηχο")  Μάθετε Περισσότερα

 • Πρεσοθεραπεία (Intermittent Pressure Therapy)

 • Ισοκινητική Ενδυνάμωση (Biodex System 3)

 • Anti-Shear  Knee Attachment  (Biodex System 3)

 • Διάδρομος Αντιβαρύτητας ALTER-G  Μάθετε Περισσότερα 

 • Κρυοθεραπεία Ψυχρού Αέρα

 • CryoCuff (Ωμου/Ποδοκνημικής/Γόνατος)

 • Θερμά - Ψυχρά Επιθέματα

 • Δινόλουτρο

 • Υδροθεραπεία, Υδρομασάζ

 • Παραφινόλουτρο

 • Διαθερμία Βραχέων Κυμάτων

 • Μαγνητικά Πεδία

 • Υπέρηχα

 • Laser

 • Γαλβανικά, Φαραδικά, Διαδυναμικά, Ρεύματα Παρεβολής

 • TENS

 • Ηλεκτρομάλαξη HIVAMAT

 • Ιοντοφόρεση

 • Φωνοφόρεση

 • Biofeedback

 • Κινησιοθεραπεία

 • Περιφερική / Σπονδυλική Αρθρική Κινητοποίηση (Manual Joint Mobilization)

 • Ασκήσεις McKenzie

 • Muscle Energy Technique

 • Τεχνικές PNF

 • CPM (Παθητική κινητοποίηση άνω / κάτω άκρου)

 • Έλξη

 • Ηλεκτρομάλαξη


Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ και μεταβείτε στην υποκατηγορία "Εξοπλισμός"