Η Φυσιοθεραπεία Σήμερα

Σωτήρης Κολοκοτρώνης, MSPT
Φυσιοθεραπευτής
Πανεπιστήμιο Βοστώνης, ΗΠΑ
Dept. of Health & Rehabilitation Sciences
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
www.biostirixi.gr

Η Φυσιοθεραπεία (φυσικοθεραπεία) αποτελεί την πλέον αναγνωρισμένη και εδραιωμένη επιστήμη συντηρητικής μη-φαρμακευτικής αντιμετώπισης διάφορων παθήσεων. Η περιγραφή "συντηρητική αντιμετώπιση" περιγράφει και υποδηλώνει την χρήση "ήπιων", μη επεμβατικών μέσων και τεχνικών για την αντιμετώπιση προβλημάτων του μυοσκελετικού, νευρικού, καρδιοαγγειακού και αναπνευστικού συστήματος.

Παραδείγματα μέσων και τεχνικών που χρησιμοποιούνται απο τη φυσιοθεραπεία είναι η διαδερμική ηλεκτρική διέγερση, τα υπέρηχα, τα κρουστικά κύματα, τα μαγνητικά πεδία, τα βραχέα κύματα, η θερμότητα, η άσκηση ενδυνάμωσης, η άσκηση σταθεροποίησης, η άσκηση ισορροπίας, η άσκηση συναρμογής, η άσκηση διάτασης, η άσκηση χαλάρωσης, η αρθρική και θυλακική κινητοποίηση, η μάλαξη, η περίδεση, η συμβουλευτική και η ενημέρωση του πάσχοντος, η εκπαίδευση εργονομίας κ.α.

Η συχνότητα εφαρμογής, η "δοσολογία" αλλά και η επιλογή των ενδεδειγμένων τεχνικών και μέσων γίνεται βάση της κλινικής εκτίμησης του ασθενή και είναι αποτέλεσμα κλινικής αξιολόγησης, καταγραφής του ιατρικού ιστορικού, συλλογής υποκειμενικών και αντικειμενικών ευρημάτων αλλά και ειδικών τέστ επιβεβαίωσης. Σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα αποκατάστασης τίθενται βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι. Σε πολύ αδρές γραμμές ενα πλάνο αποθεραπείας στοχεύει στην μείωση του πόνου, στην αύξηση της κινητικότητας, στην βελτίωση της λειτουργικότητας και στην ενημέρωση του ασθενή.

Στις μέρες μας η εκπαίδευση των φυσιοθεραπευτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βασίζεται στην μελέτη της ανατομίας και της φυσιολογίας του ανθρώπινου σώματος αλλά καλύπτει και πολλά άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως η λειτουργική ανατομία, η εμβιομηχανική, η εργοφυσιολογία, η νευρολογία, η ρευματολογία, η ορθοπαιδική, η γηριατρική, η παιδιατρική, η χειρουργική, η ψυχολογία κ.α. Οι ποικίλες γνώσεις του σύγχρονου φυσιοθεραπευτή τον κάνουν αναπόσπαστο μέλος της ομάδας αποκατάστασης, τον βοηθούν να επικοινωνεί με τους άλλους επαγγελματίες υγείας, να δέχεται παραπομπές, να κάνει κλινική αξιολόγηση, να αναγνωρίζει τη διάγνωση, τις βλάβες και τους λειτουργικούς περιορισμούς του ασθενή, να σχεδιάζει θεραπευτικά προγράμματα, να θέτει θεραπευτικούς στόχους και να παραπέμπει σε άλλες ειδικότητες όταν αναγνωρίζει προβλήματα έξω από το πεδίο της φυσιοθεραπείας.

Στη χώρα μας ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσιοθεραπευτών αλλά και όλοι οι φυσιοθεραπευτές ξεχωριστά επιτελούν σημαντικό έργο και επιδιώκουν τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών αποκατάστασης με απώτερο σκοπό την γενικότερη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας ανά την επικράτεια.


LINK  TO BIOSTIRIXI PHYSICAL THERAPY CLINIC


Κέντρο Φυσιοθεραπείας Παλαιού Φαλήρου / Νέας Σμύρνης Βιοστήριξη